Swedish Flag

 

En händelse på Irland i den bortgångne - John Nelson Darby

Det berättas att J. N. Darby, i slutet av en kall februaridag, avbröts i sitt arbete av en knackning på dörren. Det var en fattig man som hade kommit för att besöka honom. Han kände inte denne man och hade aldrig tidigare träffat honom. Mannen ursäktade sig för att han kom så sent, men förklarade att han hade en son som var så sjuk att han fruktade att han snart skulle dö. Mannen bad Darby att komma och besöka pojken. Darby reste sig upp och följde välvilligt med mannen...

 

Måste man bli omvänd? - H. L. Heijkoop

Ämnet som du tog upp är ett som är väl värt besväret, så jag ska gärna gå in på det. Du skriver att det sagts dig vid ett flertal tillfällen i personliga samtal och dessutom på möten, att du måste bli omvänd, men att du inte känner något behov av detta. Du är upptagen med dina studier och ditt arbete. Du har ett gott hem och de bästa vänner. Du hoppas att få ett bra arbete snart och se någonting av världen...

 

Varför måste man vara omvänd? - H. L. Heijkoop

Du frågar varför man måste bli omvänd och vad omvändelse verkligen är. Det enklaste svaret på din första fråga är: Därför att Gud säger så. När Gud säger någonting är det slutet på all kontrovers. Då måste vi, hans varelser, buga oss och lyda. ”Visserligen, men du, o människa, vem är du som svarar igen emot Gud? Skall det formade tinget säga till honom som har format det, Varför ... ?

 

Guds sätt att församla - R. F. Kingscote

Alla kristna har, mer eller mindre, sökt i Guds ord för att få reda på frälsningens väg. Men hur många har efter sin omvändelse sökt i Ordet för att få reda på hur Herren vill att de såsom Hans folk skall samlas för att tillbedja Honom? Fastän alla tror att det endast finns ett sätt på vilket man blir frälst, anser många att var och en fritt kan välja hur han bör tillbedja Honom...

 

Brödsbrytelsen - ett ord till dem som tillhör ”församlingen” av S. F. Hedman

I denna skrift, som är omarbetad och moderniserad av Thomas Bengtsson, an-vänds John Nelson Darbys bibelöversättning. Och skriften ”Brödsbrytelsen” av år 1879 avslutades med följande ordagranna, likafullt sanna, ord...

 

Lagens och nådens verk av C H Mackintosh

Det är två slags ont, som vi äro fullkomligt befriade ifrån genom Kristi dyra död, nämligen lagiskheten å ena sidan och lösaktigheten å den andra.

Paulus' och Barnabas yttranden äro icke återgivna. Vi få blott veta, att de berättade om vad Gud hade gjort bland hedningarna. Att de skulle bjuda ett hårt motstånd mot det förslaget, att man borde ställa hedningarna under lagen, det var blott vad man kunde vänta sig, men att finna Petrus och Jakob vara så fasta i sin övertygelse, när det gällde denna sak, gjorde ett starkt intryck på samtliga deltagare i förhandlingarna.

 

 

 

 

Online Bible (Svenska)

Copyright © Biblecentre.org :: Free for personal use
Publication only with prior permision from Biblecentre