Norwegian Flag

Kristen Litteratur

Heiloveien 3
N - 4353 Klepp
Norge

epost: kristenlitt@aol.com

 

Veiledning i Forfallstider - Av Hamilton Smith

Vi kan være forvisset om at der aldri vil komme en dag i menighetens historie på jord, hvor mørk og vanskelig den enn måtte bli, da der ikke vil være noe lys i Guds Ord som kan lede den troende som ønsker å vandre på lydighetens vei. Er vi overfladiske eller selvrådige, kommer vi på avveier. Har vi ikke hengivenhet, kan vi bli sløve m.h.t. lydighetens vei. Mangler vi tro, kan vi bli liggende etter. Men ikke desto mindre er der lys på veien for de som søker det, og ønsker å vandre i lydighet til Ordet... more

 

Ruts Bok - Av Hamilton Smith /
Ruts Bok - Av Hamilton Smith

En spesiell sjarm knytter seg til historien om Rut, og gjør denne lille boken i Bibelen ytterst  attraktiv for selv de mest tilfeldige lesere. Det er en kjærlighetshistorie fra svunne dager. Her er sorg og glede, ulydighet og hengivenhet, liv og død sammenvevd. Og endelig fører alt oss til bryllupsdagen og arvingens fødsel. Selve rammen for historien er avslappet, for vi blir ført inn i idylliske scener, hvor vi finner oss i selskap med høstfolk og sankere.

For den kristne, som leser disse hellige sider med Kristus for øye, har historien om Rut imidlertid en dypere interesse og en rikere mening, for i den ser han, som i "alle Skriftene", "det som er skrevet om Ham".  more

 

Johannes, Den Elskede Disippel - Av Hugo Bouter

1.  Johannes - og hans kall

Selv om Herren utpekte tolv disipler eller apostler, ble tre av dem, Peter, Jakob og Johannes, spesielt privilegerte. De var blant de første disiplene, og ble kalt av Herren til å ha en spesiell plass i Hans nærhet. Han lot dem få følge Seg inn i Jairus' hus. Han tok dem med Seg på forklarelsens berg. Han besvarte deres spørsmål ved å lære dem om de siste dager. Disse tre disiplene var også med Ham til hagen i Getsemane. Derfor var disse vitner til spesielle hendelser, og var "øyenvitner til Hans storhet" (2. Pet. 1,16).... more

 

Naamans Helbredelse - av Hugo Bouter

NAAMANS HELBREDELSE

I dette heftet skal vi se på Naamans spedalskhet og hans helbredelse ut fra et nytestamentlig perspektiv.
Hans renselse gir oss en klar illustrasjon av en synders renselse fra synden. Etter at vi i korthet har gjort oss kjent med hovedpersonene i dette kapitlet, skal vi se på hvorfor spedalskhet er et bilde på synd.

Hovedpersonene
Denne velkjente historien er et mesterstykke i fortellerkunst. En rekke personer blir her beskrevet på en måte som er skarpere og klarere enn i den mest fascinerende roman. Men det er ikke noe å undres over, for dette er Guds ord, som er levende og kraftig.... more (pdf)

 

Mefiboset - Charles Stanley

I dette som mest er et bilde på Guds miskunnhet er det beskrevet to typer mennesker: – Mefiboset, nådens barn; og – Siba, det egenrettferdige menneske.

Mefibosets tilstand illustrerer treffende en synders tilstand når han bringes til Gud.

Hvis du slår opp i kapittel 4, vers 4 i samme bok, vil du se at han var Jonatan”s sønn, som igjen var sønnen til kong Saul. På denne tid var både Saul og Jonatan døde. Der kan du og lese der at Mefiboset hadde falt ned slik at han ble lam. Etter dette fallet hadde han blitt gjemt i Lo-debar; som på Hebraisk betyr: Et sted uten mat. Siden han var av Sauls slekt så var han egentlig en fiende av David. Dette gjorde at han uten tvil regnet med at David var hans fiende og derfor gjemte seg langt vekk fra han... (more - pdf)

 

 

 

 

 

 

Copyright © Biblecentre.org :: Free for personal use
Publication only with prior permision from Biblecentre