Select your language
Afrikaans
Arabic
Basque
Bulgarian
Catalan
Chichewa
Chinese
Croatian
Czech
Danish
Dutch
English
Farsi
Fijian
Filipino
French
German
Greek
Hebrew
Italian
Japanese
Kinyarwanda
Kisongie
Korean
Lingala
Malagasy
Norwegian
Nuer (Sudan/South-Sudan)
Oromo
Polish
Portuguese
Romanian
Russian
Slovak
Somali
Spanish
Swahili
Swedish
Tshiluba (DR Congo)
Turkish
Welsh

Giriş

Charles Henry Mackintosh

İsa Mesih’in yeterliliği

İnsanın ruhu bir kez Tanrı’nın önündeki durumuyla alakalı gerçeğin ne olduğunu gördüğünde, ne kadar derin bir bataklık içinde bulunduğunu, günahkarlılığını, sefaletini ve tamamen çaresiz bir şekilde iflas olduğunu hissettiğinde, Tanrı’nın Ruhu böyle birinin yüreğine Mesih’in yeterliliğini ve doluluğunu göstermedikçe o kişi rahat edemez. Mesih, bizim tamamen yıkımımızın tek olanaklı cevabı ve Tanrı’nın mükemmel çaresidir.

Bu çok basit, anacak en önemli bir gerçektir. Ve bu gerçeği daha iyi ve derin tanımak, her okuyucunun faydası için olacağına, büyük bir güvenceyle söyleyebiliriz. Esenliğin gerçek sırrı, suçlu, yıkılmış, çaresiz ve değersiz olmamızın anlamamızdan sonra, Tanrı’nın, İsa Mesih’i, bizim bu durumdaki her ihtiyacımızı karşılayan biri olarak göstermesidir. Bu gerçek ve asla bozulmayacak bir rahatlılıktır. Tabiki acı, baskı, anlaşmazlık, ayartmalar, inişler ve çıkışlar, her türlü denenmeler ve zorluklar olabilir, ama biz, bir kişinin ruhu gerçekten Tanrı’nın Ruh’u aracalığıyla, kendisinin sonunu görmesiyle ve tam bir Mesih’te dinlenmesiyle, asla kesilmeyecek bir barış bulacağına eminiz. Tanrı’nın sevgili halkının çoğunun huzursuz hali, Tanrı'nın her ihtiyaçlarını karşılayan tam bir Mesih’i yüreklerine almadıklarının bir sonucudur. Kuşkusuz bu üzücü ve acı sonuç, yasacılık, hastalıklı vicdan, kendisiyle uğraşan bir yürek, yanlış öğreti, şimdiki dünyayı sevmek, Tanrı’nın, Mesih’in ve sonsuzluğun bizim üzerimizde olan haklarını kabul etmemek gibi çeşitli nedenlerden de orataya çıkabilir. Fakat üreten sorun ne olursa olsun, hemen hemen her sefer, Rab’bin halkı arasında normal olan barışın eksikliğin nedeni, Tanrı’nın Mesih’i onlara ve onlar için sonsuza dek ne olduğunu görmemelerin veya inanmamalarının sonucu olduğu görülecektir. Şimdi bu yazdıklarımızla öne sürmek istediğimiz, huzursuz bir kişiye Tanrı’nın sözünün değerli sayfalarından, Mesih’te ihtiyaç duyabileceği her şeyin karşılığını verdiğini göstermektir. Bu vicdanının gereksindikleri, yüreğinin arzuları veya yürüdüğünü yolun zorlukları veyahut ne olursa da olsun. Tanrı’nın lütfuyla, Mesih’in işi tek gerçek huzur bulma yeri olduğunu ispatlamaya çalışacağız.

O’nun Kişiliği yüreğin tek nesnesidir, O’nun Sözü gideceğimiz yolun tek rehberi.

Next chapter »