Select your language
Afrikaans
Arabic
Basque
Bulgarian
Catalan
Chichewa
Chinese
Croatian
Czech
Danish
Dutch
English
Farsi
Fijian
Filipino
French
German
Greek
Hebrew
Italian
Japanese
Kinyarwanda
Kisongie
Korean
Lingala
Malagasy
Norwegian
Nuer (Sudan/South-Sudan)
Oromo
Polish
Portuguese
Romanian
Russian
Slovak
Somali
Spanish
Swahili
Swedish
Tshiluba (DR Congo)
Turkish
Welsh

Mukandu Wi Buwa Wa Kipandjilo

Kubingishibua Kua Miluisho

Michael Hardt

1. MUKANDU WI BUWA AUPATUULA KINI?

Uno muaku autuuku ku kishima kia muidimi dia bena GRECE Antique ”Evangelion”, su babatshokola ngoshi, babaadi abatumu mukiendji na muntu ku kibalo,su uno muntu bafiki pepi na kibalo, eele musase ukata shi: “Evangelio”, kupatuula shi MUKANDU WI BUWA, ngoshi ibatshokolua.

 

2. A KINA MUANDA KIA MUKANDU WI BUWA NKINI?

Mu ebuku dia Efile-Mukulu, kishima “MUKANDU WI BUWA” a witulungula kipaso kiakia kibatukutshilue kulombasha atue bantu, anka Efile-Mukulu bekilombasha na bakitshi eshinda dilombeene muntu kukafika kuadi. Diadia eshinda ni kui muana aye MFUMU YESU, naye baadi Efile –Mukulu na aye ni Efile-Mukulu. Bafikile bu muntu na bafuile ku nkulusu pa muanda wa baluishe. Mukandu wi buwa ukume muana aye (Lomo 1,1-3). Ni nadio eshinda dimune dia ku' Efile-Mukulu.

Muntu sunga umune tamukimbe Efile-Mukulu, anka mukandu wi buwa awamba shi: nyi Efile-Mukulu bakimbile bantu (Luka 15).

 

3. BUAKINI MPOLO TABAADI NA BUFU KU MUKANDU WI BUWA? (Lomo 1:16-17)

Kui tubingilo tuibungi: Kuibedi kooso Mukandu wi buwa nyi mbukome bu’Efile-Mukulu kui oso akumiina (v.16). Mukandu wi buwa wi na bukome bua kupaasha na kualuula bantu ku miuwa yabo na kuibafikisha kui Efile-Mukulu su abeutambula na kukumiina wanka.

Mukandu wi buwa w’EFILE-Mukulu nyi ngumune pa senga poso kui bena Yunda na kui bena mawumbo. (1,16).

Ku mukandu wi buwa, kululama kua Efile-Mukulu kubamueka patooka,kipaso akipasha Efile-Mukulu bantu.

 

4. AKULULAMA KU’EFILE MUKULU KUI KINI?

Efile-Mukulu Mmululame. Pakutshibila muluishi kiimu mu nsungu yaye (Lomo 1,17-18), pa kusangusha Yesu (Lomo 4,25) na kumupa mbalo ya kineemo (Yowano 16,10). Na pakulekiela miluisho yoso isokodibue, 1Yowano 1,9)

Na pabingisha boso abakumina mui Yesu (Lomo 3,25, 4,5).

 

5. NANI ENA LUKALO NA MUKANDU WI BUWA?

Ni mmuntu oso pa buaye ena luno lukalo. Mpolo abuula bantu mu bisaka bisatu. Ba barbares,baashi bakumine, bapatulukie na bena Yunda. Muntu oso a kuatudi e mu kiaye kisaka ku bino bisatu. Mpolo alesha (Lomo 1,18-2,23) mu bino bisaka bioso bisatu,bioso nyi mbitshibilue kiimu kumpala ku’EFILE-MUKULU,su uno Mukandu wi buwa tawikuanka biabia takui lukulupilo su ndumune kui muntu nya.

 

6. TAKUI KUILEKEENA SU NKUMUNE NYA? A BIABIA MUANDA WI BIKUNI. KUI BANTU BAPATULUKIE ? SUNGA SHI KUI BENA ISALELE?

Nya ! ba barbares mbatshibilue kiimu (sunga shi tambapushe Mukandu wi buwa) muanda babaadia kuikala baukie mupangi a bintu bioso anka penda ku bintu bipangibue bioso bibefunyishe, biabamono na kutala na meeso aabo kadi abo abapele kumukumina.Bantu bapatulukie abekitshina miiya yabo abo banabene, kuiyiluisha na kuiyipa na kukutua kuiyinemekiela. Na bena Isalele babaadi na miiya nka babeyiluishishe. Ta kui mululame nga umune (Lomo3, 10), muanda boso mbaluishe na tambalombane na kufika ku ntumbo y’Efile-Mukulu nya (Lomo 3, 23).

 

7. TA KUI KIPETA SU NKIMUNE ? MBIKUNI BILOMBENE MUNTU KUFIKA KUI EFILE MUKULU ?

Kui kipeta kimune bupeenka buakio,bua kumona kalolo bi kiakia kipeta kuata ku kikudi kiobe shi: Efile-Mukulu nyi nsushi mululame.Aye awuku bintu bioso,awuku oso akuatudi mpa na miluisho yaye.Kui anka bintu bibidi bia kuiwuka bino: sungu’ashi akutshibila kiimu mbua kukuikasha mululame kumpala aye. Bua kumona kalolo biabikitshika tala ku likonko alulondo.

 

8. KUIKALA MUBINGISHIBUE KUMPALA KU’EFILE MUKULU AKUPATUULA KINI? (Lomo 3,20)

Kubingishibua akupatuula shi:“Muakudibue patooka shi:mululame,“anka bu shi musoole muanda su we mubingishibue we mulombene kulesha Nkidishitu ku mboko ilume y’EFILE-MUKULU na kuakula shi ami ne Aye,kuamba shi ne panka pa muanda waye nyi pa muanda kini ne mubingishibue. Adama tabadi bia kukita biobio bioso. Kuamba shi su kui muntu akiebe kuinutshibila kiimu bu batshibilue kiimu, abande kuibedi kutshibila Nkidishitu bu’ye shi mululame (Tabiana kitshikie efuku sunga dimune).

 

9. A BIKITSHINO BIA MUIYA ABIPATUULA KINI? (3,20)

Bikitshino bia muiya tanka penda bikitshino bia kulama muiya wa Mosesa nya, anka nyi mbikitshino bia kulama kua miya yoso na bipikua. Muilo wa Isalele ubalesheshe na kuiwuka patooka biabia ku muiya wa Mosese, anka nyi kitungo kui boso, takui muanda wa bikitshino, ta kui kintu su nkimune kiakukita muntu kia kumueka bu kibuwa kumpala a Efile-Mukulu.

 

10. MBIKUNI BILOMBENE MUNTU KUIKALA MUBINGISHIBUE KUMPALA EFILE MUKULU? (Lomo3,22-25).

Pa bitutale atue bantu, nyi penda pa lukumiino. Pa bitale Efile-Mukulu nyi ku buntu buaye «pa LUKUMIINO» akupatuula shi: tuipaane mui Nkidishitu muanda aye betufutshiile mushinga pa muanda wa bubi buetu,biabia bioso mbilombane.

  • KU BUNTU BUAYE akupatuula shi tuibalombene anka kukumina bioso. Tatuibalombene kukita kintu sunkimune sunga kutenteka.Na dingi tuibabingishibue ku mase aye.
  • KU MASE AYE :akupatuula shi Mfumu Yesu bafuidile bua bubi buetu bu Muakuidi etu.

 

11. A NKINI KIATUPUSHA KU BINO BISHIMA : »AYE ABABALESHESHE KUI EFILE MUKULU BU KIBUIKIILO »(MPUTO,PA LUKUMIINO KU MASE AYE)

Muidimi dia bena Hebelu, kibuikiilo akipatuula shi «mputo». Mu kilombeno kikulu,babaadi abaputu ku mushete wa kilombeno uno mputo,meesa a miya abaadi mu mushete bua kulesha shi muntu mmutshibilue kiimu.

Bakeluba babatalanga pashi ku mputo a mushete,mubambibue na or, babaadi na bua kuiwuka shi Efile-Mukulu atshibila bantu kiimu. Mputo a mushete badi mushingue mase (Levitique 16). Mase a nyema ashi musole muanda apalakane bua muilo oso utshibilue kiimu.Ku bino bioso Efile-Mukulu badi mukaluile muilo waye. Nyi kifuatulo ku bibakitshine Nkidishitu. 1. Batushishe muwa waye, 2. Mase aye abaadi apongolokie buashi ku bino bioso Efile-Mukulu tena bia kuitusambisha dingi nya muanda tuibabuikilue ku kiabuntu kia muwa waye kuatudi.

 

12. MBIKINI BILOMBENE EFILE MUKULU KUBINGISHA SHA MILUISHO NA KUIKALA DINGI MULILAME?

Muanda Nkidishitu bapu kufika nkulo yetu,sunga shi bapu kufuta ebaasa diande nsushi mulombene kukita dingi kini ? SU NKIMUNE, ungi muntu bapu kumfutshila.

Muntu su ngumune tamulombene apuandjikisha uno mukandu wi buwa awusangasha. Efile-Mukulu alekiela bubi,bino bi buwa muadi’ye. Efile-Mukulu takulekiela bubi kukila nya, aye alekiela pakupua kusambisha miluisho na kuiyitshibila yoso kiimu, muanda oso ubapuile kupeta kipeta mu kipaso kilulame.

 

13. ABIKALE BIKUNI BUA BASANTU BOSO BA MUKILOMBENO KIKULU, BABAADI BABINGISHIBUE BIKUNI ?

Anka mu kipaso kimune na bena kukumiina balelo mu kilombeno kipia :Pa lukumiino, Abalama bakuminiine kui Efile – Mukulu, Efile Mukulu nkumubadika bu mululame.Efile Mukulu bakitshine biabia mu kululama,muanda baadi amono mulambu wa NKIDISHITU (Lomo 3 ,25-26).

 

14. KADI MUKANDA WA YAKOBO TAWAKULA SHI ABALAMA BAADI MUBINGISHIBUE KU BIKITSHINO?

Olo, kina muanda anka Yakobo akula bua kubingishibua kumpala kua bantu, Yakobo 2 ,21), mbikuni bilombene bantu kumona shi Abalama baadi mululame ? Anka penda bikitshino pabafikile mu kulambula Isaka, aye bamupeele kileshesho anka Efile Mukulu baadi mupuekuiwuka shi Abalama akakumiina,aye bamubadikile biabia bu kululama (Genese 15 ,6-7).

 

15. BIPETA BIA KUBINGISHIBUA BI KININ ? (Lomo5,1)

Tuina kufukama n’Efile-Mukulu,bibuwa taku kimuanda sungumune munkatshi mua muntu n’Efile-Mukulu, ta kuikintu kia kuitulamuuna.Bantu bashi bakumiine baki mu muanda na Efile Mukulu na bena lukalo lua kulombashena n’Aye. Pa muanda wa bakumiine abo be mu kufukama, kushi bu mulayilo’shi abakapeta. Badika Lomo 5,1-11 bua kumona miloo ibungi ya bipeata bia kubingishibua na kufukama n’Efile-Mukulu.

 

16. BUAKINI NKIDISHITU BAADI MUSANGUKIE BUA KUKBINGISHIBUA KUETU?

Mufubo wa Nkidishitu ubalombeene pabakuile’ye shi “ bioso bibalombana” na batudile muwa waye (Yowano 19,30). Anka kushi kusanguka kuaye mbikuni biatubadia kuiwuka shi lufu luaye lubaadi lulombane kui Efile-Mukulu? Binobino pasangukie Nkidishitu tuina kipeta,Efile-Mukulu badi musangale bilombane kuadi na ku mufubo waye oso (Lomo 4,25).