Select your language
Afrikaans
Arabic
Basque
Bulgarian
Catalan
Chichewa
Chinese
Croatian
Czech
Danish
Dutch
English
Farsi
Fijian
Filipino
French
German
Greek
Hebrew
Italian
Japanese
Kinyarwanda
Kisongie
Korean
Lingala
Malagasy
Norwegian
Nuer (Sudan/South-Sudan)
Oromo
Polish
Portuguese
Romanian
Russian
Slovak
Somali
Spanish
Swahili
Swedish
Tshiluba (DR Congo)
Turkish
Welsh

Mfumu Yesu Nkidishitu

Michael Hardt

Tubamono ndambo ya ntumbo ya muntu mwikale Yesu Kidishitu (mu kipindji kia kumpala) na ndambo ya ntumbo ya mufubo waye ku mutshi wa nkuluse (mu kipindji kia kabidi).

Ku yaya ntumbo yoso akwikumbasheena na ntumbo ayiwukikwa bwa Kidishitu yi mu kiamumune na mifubo yaye na mfubilo ayo lelo uno na mu mafuku aalondo

 

3.1. A MFUMU AKITSHI KINI PAADI BU TSHITE MWAKWIDI MUKATA?

Mfumu Yesu ni Tshite mwakwidi mukata paadi mwiulu bino, kwete kwitwakwilanga (Loma 8. 34; na Ebeleo 7. 25, 26). Eetu tshîte mwakwidi mukata, e na matalwa alombeeshe'ye kukwasha baaba be mu kutompibwa (Ebeleo 2. 18), ku mwanda mufikye bu muntu, «mwifwane kabidi na bakwabo balume » e na mushindo ulombeene akienga netu na mu mianda yetu ku mwanda baadi mutompibwe mu bintu bioso pamune bu'twe kukaasha mu bubi» (Ebeleo 4. 15). Aye ashinguula kubofula kwetu kwoso (nsala, nyota, kukooka).

Mwibuku dikulu mwi bpwandjikisho bibidi bi na kineemo kikata bia tshîte mwakwidi mukata: Alona na Melekisendeke. Bushito bwa alona bubaadi mu mbalo ya kishila (yi selele) bwa kwakwila mwiilo mwanda wa kukitshika kulekyelwa pa mwanda wabo mu mbalo ikilekile selele, musuusa umune ku kipwa (Lewitike 16). Nsaa ya Melekisendeke, bakankamikile Abalahama na mikate mpa na maalwa kunyima kwa ngoshi (Kibangilo 14. 18).

Lelo uno Mfumu Yesu mwikale tshite mwakwidi mukata muyiile kukitshishwa kwa Melekisendeke (Ebeleo 5. 10). Anka bushito bwalombasha mbwilombasheene na mulambu wa Alona. Bakitshine kulekyelwa bwa'twe ku nkulusu na etwakwila. Mu mafuku aafiki, kunyima kwa kubingwabingwa kukata, akanyyisha bishadishadi bia bena Yuda kunyima kwa ngoshi yabo, bu bibebikitshine Melekisendeke mu kipindji kiaye na akatweshe kumunana kwaye kwa mu bipwa kinunu mabenesha bwa mwiilo waye wa Isalele. Mu kiakia kipindji Efile Mukulu akekala mubeneshibwe bu «Efile Mukulu e mwiulu mula».

 

3. 2. MFUMU AKITSHI KINI PAADI MWIKALE BU MWAKWIDI ?

Bu mwakwidi, Mfumu Yesu ekudi bwa'twe saa yatulwisha. Mwina kukumiina te mu kituungo kia kukita bubi nya, na te biadia kulwisha nya kadi e na bia kwibikita.

«Bana bande, nenufundjila bintu'bi kupela tala nwalwisha; na su muntu alwisha twi na mwakwidi peepi na Yaya, Yesu Kidishitu mululame» (1 Yoano 2. 1).

Muleshibwe mu kipaso kipwidikye na kimune bwa kwata mwanda wetu, ku mwanda aye ni mululame. Efile Mukulu eelwe miabi, tesanisha nabene pa mwanda wetu penda saa yatutaa milwisho. Naye aata biakukita.

 

3. 3. KIISHITU AKAMUNANA BU MFUMU PA NSENGA SU ?

Oolo, Kilombeeno kikulu kiina bupeta mu butemuki abwibishinkamisha bwa kubadika bibadikye :

  • «N'ami nashingi Mfumu ande mwimu mu Siyona, mwengye wa bu selele bwande » (Lono 2. 16).
  • «Na a yikalayika akekala Mfumu pa nsenga yoso ishima. Mu aa mafuku akukekala a Yikalayika umune, na eshina diaye adikekala dimune » (Sakadiya 14. 9).

Bino bishingatshilo bia bifundwe tabilekye kantu ku mpaka su nkapeela pa mwanda wa'shi biabia abikamweka pa nsenga.

 

3.4. BWAKINI BI NA MUULO ?

Pa bitale'shi ni Efile Mukulu mwibiakule, biabia bi na muulo mwanda'shi Kidishitu mbamusumbusheene saa yibafikile pa nsenga mu lusa. Ni mpa mbalo yibaadi bamusumbusheene yakamunana na akawukikwa mu mwiilo oso wa pa nsenga.

Kidishitu besumbusheene nabene n'Efile Mukulu namu akyebe kushinkamisha kudila kwaye (kuteka kwaye). (Bena Filipe 2. 5-11; Esaya 52. 13-15).

 

3.5. BIABIA ABIKAMWEKA SAA KINI, NA BWA SAA INGA ?

Sa ya kakongye ayikemana mu kipindji kia kukasha bena kukumiina, kunyima , pangi kunyima kwa kipindji, kipungo kia bipwa musambobidi bia kubingwabingwa abikalondo. Kunyima kwa kiakia kipungo Kidishitu akamweka mu bukome na akatuusha bufumu bwaye bwabwa abukayisha bipwa kinunu: «Na babatshokwele na kumunana na Kidishitu bipwa kinunu » (Kibafumbwilwe 20. 4). Ngi bwkini bufumu bwaye abufiki mbwitanyinwe misuusa yi bungi bu «millenium » (bipwa kinunu).

 

3.6. A BIPWA KINUNU (MILLENIUMU) ABIKEKALA NAMINI ?

Kidishitu akamunana mu kufukama, mu kululama (Esaya 11. 3, 5) na selele (Sakadiya 14. 20, 21). Nsenga ayikekala yisuudibwe mu kpindji kia Esaya ebiakula bu kikale nsenga ipya (ESAYA 65. 17 ; 66. 22). Kulongamiswa akukatuulwa mu kupanga: «Na nyema ya bukyelo ayikashaala na mwana a mukooko » (Esaya 11. 6-8 ; Loma 8. 19-22).  «Na nsenga ayikawushibwa na kinangu kia Ayikalayika, bu abibwikila meema muushi mu kalunga kakata» (Esaya 11. 9), tala na mu Esaya 35.

Akikekala kipindji kia muloo (Esaya 65. 18, 19).Satana akaanyibwa na kwelwa mu bwiina bula (abîme) (Kibafumbwilwe 20. 1, 2). Su muntu alwisha (biabia abikekala mushindo, mwanda su bi eyendo'shi Satana akaanyibwa, batu abakekala baki na musamba (sunga mbidi ya mulwisho) na abakalwisha mu kikyebe kia mashhimba aabo), akasambishwa nka mu kiakia kipindji, (Lono 101. 8; Esaya 65. 20).

Isalele akekala kibungilo kia bufumu bwa Kidishitu na akashinda ka miabi bwa ba pa nsenga (Esaya 65. 18-20 ; Sakadiya 14. 16, 17).

Kakongye mu kiakia kipindji, akakekala kibundji kia mwiulu, «Yelushalema e Selele» (Kibafumbwilwe 21. 9 - 22. 5).

 

3.7. MBILOMBEENE SHI BENA KIDISHITU BAYITANYINA KIDISHITU BU MFUMU ?

Nya, sunga binobino, sunga mafuku aafiki. Ni fumwabo na akekala mulopwe, kadi shi mulopwe wabo.

Bina mbidi bia kifuko kia bu-fumu tabesamba kwi mulopwe na kwamba'shi «mukanyibwe ». be peepi ngofu na mulowe pe bangi boso mu bu-fumu. Nka biabia bimune, bena Kidishitu mbina mbidi ya mukashi, mwikale kakongye na dingi abashinguula Kidishitu bu mulume (na bu mutwe wa kakongye(Q 3.10) na bu Mfumwabo (Q 3. 8).

 

3.8. KISHIMA «BUFUMU BWA KIDISHITU» AKIPATUULA KINI ?

Bena kukumiina abashinguula na muloo'shi Kidishitu ni Mfumu.

Miaku ya mikaandu yi buwa ayilesha'shi balongi abeesamba kwi Kidishitu abamwitanyina'shi «Mfumu». Kunyima kwa lufu na lusangukilo lwa Kidishitu kubaakwilwe patooka'shi Efile Mukulu bamwikeeshe «mfumu na Kidishitu» (Bikitshiino 2. 36). Bena kidishitu bebungi abetanyina eshina di Fumwetu Yesu Kidishitu (1Kolente 1. 2 na 2 Timotee 2. 22). Mwina kukumiina e na kishinkamisho kia'shi baadi «muWulwe ku muulo» (1 Kolente 6. 19), na awuku namu bufumu bwa Kidishitu. Taadi amweka bu «mpika a Kidishitu» (Bena Filipe 1. 1).

 

3.9 . KIDISHITU MFUMU A PENDA BENA KUKUMINA SU NA KWI BASHI BAKUMIINE ?

Bululame bwa Mfumu abutungunuka mpa na kwi bashi bakumiine be bu abatompo kumwilwankana.Mu uno ngisambilo, ungi mwaku ngufubwe nao mu Kilombeeno kipya «mukata» (tala 2 Mpiele 2. 1). Anka efuku adikafiki «ndimi yoso» yikaakule'shi Yesu ni «Mfumu» (Bena Filipe 2. 11). Biabia abikamweka sa ya kumwaneka kwaye kwa mu ntumbo. (Tala**Q 4.12 – Q 4. 15).

 

3.10. KISHIMA «KIDISHITU MUKATA» AKIPATUULA KINI ?

Mu kufunda mwibuku abafubisha ingi misaango mwaku «Fumu» (Mukata) anka ingi misaango mwaku «mutwe ». Kadi ku nsulo kwi penda mwaku umune bwa yoso ibidi. Kidishitu ni «Mffumu» sunga «Mutwe» mu bipaso bi bungi ni Mfumu ...

  1. ...kwi muntu nabene: muntu oso (1 Kolente 11).
  2. ...bwa nsenga yoso: Pe bintu bioso (Efeso 1. 23)
  3. ...ku mbidi: ya kakongye (Efeso 1. 23 ; 5. 23 na Kolosayi 1. 18).

Bu Mfumu bwa Kidishitu mbwiyanyene na ku matalwa aaye pa mufubo aukitshibwa kwi mwina kukumiina bupenka. Kipaso kia'shi Kidishitu ekale Mukata (Mfumu) sunga bu «Mutwe» nkiyanyene na bushito bwetu bwi kimune bu bina mbidi bia mbidi yaye (tala **Q7. 8), bwa kumukookyela mu lwendo lwi kumune. Mutwe autuusha eshinda na aulama mbidi.

Kidishitu mwikale bu Mfumu (mutwe), bu muntu mulume, bu muntu yawa bafwile na e lelo musangulwe na mutumbishibwe, bu mulume mwiulu, (tabaadi biakufika Mfumu (mutwe) kumpala kwa mbidi tayakitshinwe nya). Mu kukita, bena kukumiina bena.