Select your language
Afrikaans
Arabic
Basque
Bulgarian
Catalan
Chichewa
Chinese
Croatian
Czech
Danish
Dutch
English
Farsi
Fijian
Filipino
French
German
Greek
Hebrew
Italian
Japanese
Kinyarwanda
Kisongie
Korean
Lingala
Malagasy
Norwegian
Nuer (Sudan/South-Sudan)
Oromo
Polish
Portuguese
Romanian
Russian
Slovak
Somali
Spanish
Swahili
Swedish
Tshiluba (DR Congo)
Turkish
Welsh

Kender du den ydmyge konge?

Historie er en interessant ting. Den lærer os mange nyttige lektioner. Jeg har mere end én gang hørt om store mænd, som var så ydmyge, at de overraskede folk ved det.

Jeg har hørt om konger, som besøgte deres undersåtters hjem, kun iklædt enkelt tøj, for at forhøre sig om deres behov, uden at de vidste, de havde kongeligt besøg. De afslørede først sig selv, efter at have givet de fattige hvad de behøvede. En af dem var den store kalif (Khaleefa) Omar af Arabien.

Sand ædelhed

Vi kan kun beundre så ædle handlinger. Når man binder storhed og ydmyghed sammen, viser det sand ædelhed. Men hvis et menneske kan gøre så ædle ting, kan Gud så ikke gøre langt ædlere gerninger? Jo større personen er, des mere beundrer vi ham for hans ydmyghed. Hvem er så den største? Det er selvfølgelig Gud selv. Hans herlighed overgår i høj grad alle andres, både mænds og engles. Han er både himlens og jordens skaber. Derfor ville det være verdenshistoriens mest ædle handling, hvis han besluttede sig for at komme til verden som et menneske.

Lige som nogle konger vidste, at de måtte udvise ydmyghed for ikke at skræmme dem, der var i nød, på samme måde viste Gud sig på en ydmyg måde, for ikke at skræmme mennesker. Han måtte vise sig på en måde, hvorpå han kunne kommunikere med os, og os med ham. Guds måde at vise sig sådan på kaldes for inkarnationen. Det var det, Gud gjorde, da Kristus kom til jorden.

Guds længsel

Gud har talt til menneskeheden siden verden blev skabt. Han talte gennem sin skabnings storhed; solen, månen, og stjernerne; bjergene, havene, træerne og blomsterne; de mange smukke fugle og dyr. Han talte endnu klarere gennem sine profeter, på mange forskellige måder. Men han gemte det bedste til sidst, og har nu talt til os gennem Jesus Kristus (Hebræerne 1:1).

Bibelen fortæller os dette om Kristus: At hele Gudsfylden boede i ham. Den fortæller også, at han har eksisteret i evighed sammen med Gud, og at intet menneske har set Gud; men Kristus kom hertil for at erklære, at han besad hele Guds karakter (Kolossenserne 1:19; 2:9; Johannes 1:18).

Vi ser meget klart Guds magt, visdom og kærlighed gennem Kristus. De ses igennem Kristi liv, gerninger og lære. Derfor siger bibelen: ”uimodsigelig stor er gudsfrygtens hemmelighed: Han blev åbenbaret i kødet” (1. Timotheus 3:16).

Et oprigtigt ønske

Vi kan kun lære Gud at kende, og komme til ham, gennem den unikke personlighed som Jesus Kristus var. Han har selv sagt: ”Jeg er vejen, og sandheden, og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig” (Johannes 14:6). Kære ven, Jesus er kongernes konge, som ydmygede sig selv for din skyld. Vil du tage imod ham i dit hjerte i dag?