Select your language
Afrikaans
Arabic
Basque
Bulgarian
Catalan
Chichewa
Chinese
Croatian
Czech
Danish
Dutch
English
Farsi
Fijian
Filipino
French
German
Greek
Hebrew
Italian
Japanese
Kinyarwanda
Kisongie
Korean
Lingala
Malagasy
Norwegian
Nuer (Sudan/South-Sudan)
Oromo
Polish
Portuguese
Romanian
Russian
Slovak
Somali
Spanish
Swahili
Swedish
Tshiluba (DR Congo)
Turkish
Welsh

Er du født på ny?

Raymond K. Campbell

Den ny fødsel er nødvendig

Hvis du vil i himlen, så må du blive født på ny. Jesus fortalte selv Nikodemus, som var en religiøs leder og jødisk lærer, at ”Den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige” (Johannes 3:3). Uanset hvad han var, så havde han brug for at blive født på ny, for at arve Guds rige.

Nikodemus var forvirret over dette, og spurgte, ”hvordan kan et menneske fødes, når det er gammelt?” Herrens svar udfordrede hans religion, og lod ham stå tilbage som en hjælpeløs synder, der ikke havde del i Guds rige: Jesus svarede: ”Den, der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. Det, der er født af kødet, er kød, og det, der er født af Ånden, er ånd … I må fødes på ny” (Johannes 3:5-6). Ligesom du modtog naturligt liv, da du kom til verden, kan du kun modtage åndeligt liv, hvis du bliver født på ny.

Den ny fødsel er åndelig

Vi fødes med en syndenatur – ”døde i vores overtrædelser og synder” (Efeserne 2:1). Vi kan aldrig komme ind i Guds rige med denne natur. Der må ske en forvandling, og Guds Søn fortæller os med eftertryk: ”I må blive født på ny.” Den ny fødsel, som sker ved Guds Ånd, er nødvendigt for et åndeligt liv, der fører til himlen. Mennesket kan ikke opnå det igennem religiøse gerninger, eller ved at følge religiøse ledere.

Jesus fortalte også Nikodemus: ”Og ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal Menneskesønnen ophøjes, for at enhver, som tror, skal have evigt liv i ham” (Johannes 3:14-15). Jesus blev korsfæstet for vores synders skyld, så at alle, der tager imod ham som sin personlige frelser, har evigt liv.

Den ny fødsel kommer fra Gud

Når Guds Ord, ved Helligåndens kraft, overbeviser os om vores syndige tilstand, og vi tror på Jesus som vores frelser, bliver vi født på ny. Gud giver os ”del i guddommelig natur” (1. Peter 1:4), og vi er nye mennesker i Kristus: ”Er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi, se, noget nyt er blevet til!” (2. Korinther 5:17). Det er det, som ”født af vand og ånd” betyder.

Nogle mennesker tror, at ”født af vand og ånd” er det samme som at blive døbt i vand. Men bibelen er meget klar her: Det er kun Guds Ord, der ved Helligåndens kraft giver nyt liv. Efeserne 5:26 fortæller os om vandets symbolske betydning, som ”badet i vand med ordet.” Og i 1. Peter 1:23 står der, at vi er ”genfødt af … Guds Ord.”

Det er ikke ved dåben med vand, at vi bliver født på ny. Den nye fødsel opstår kun, når Guds Ord, ved Helligåndens kraft, leder os til tro på Kristus.

Den nye fødsel kan blive din!

Er du blevet født på ny? Kender du virkelig Kristus som din frelser, eller er det bare noget, du siger? Hvis du er religiøs, men ikke er født på ny, så er du død i dine synder, og har ikke åndeligt liv i dig. Uden den nye fødsel opnår man intet med religion: ”ingen kan se Guds rige, hvis han ikke bliver født på ny”

Du må ikke være ligeglad med den nye fødsel. Hvis du aldrig er blevet født på ny, så venter der dig evig adskillelse fra Gud i ildsøen. Hvis du er født på ny, så er det din skæbne at være sammen med Herren for evigt i himlen. Hvad vælger du?