Select your language
Afrikaans
Arabic
Basque
Bulgarian
Catalan
Chichewa
Chinese
Croatian
Czech
Danish
Dutch
English
Farsi
Fijian
Filipino
French
German
Greek
Hebrew
Italian
Japanese
Kinyarwanda
Kisongie
Korean
Lingala
Malagasy
Norwegian
Nuer (Sudan/South-Sudan)
Oromo
Polish
Portuguese
Romanian
Russian
Slovak
Somali
Spanish
Swahili
Swedish
Tshiluba (DR Congo)
Turkish
Welsh

Linki

Audio Bible - Polish

FAQ - najczęściej zadawane pytania
na temat chrześcijańskiej wiary

Fundacja Rozpowszechnianie Literatury Chrześcijańskiej RLCh

Chrzescijanin

GBV online

Chapter Two Books


W celu uzyskania dalszych informacji po polsku, proszę skontaktuj się z:

Jonasz Baron (***jonasz.baron@gmail.com***)