Select your language
Afrikaans
Arabic
Basque
Bulgarian
Catalan
Chichewa
Chinese
Croatian
Czech
Danish
Dutch
English
Farsi
Fijian
Filipino
French
German
Greek
Hebrew
Italian
Japanese
Kinyarwanda
Kisongie
Korean
Lingala
Malagasy
Norwegian
Nuer (Sudan/South-Sudan)
Oromo
Polish
Portuguese
Romanian
Russian
Slovak
Somali
Spanish
Swahili
Swedish
Tshiluba (DR Congo)
Turkish
Welsh

Et rigere kristenliv

Mit kristenliv bestod af en lang række op- og nedture. Så mødte jeg to kristne, som udviste en vedvarende, åndelig fred, styrke og glæde, som jeg manglede i mit liv. Mit liv blev forvandlet ved at tale med dem.

De havde fuldstændigt overgivet sig til Gud, og til at lade hans vilje ske i deres liv fra dag til dag. De fortalte mig, at jeg kunne blive et kar, som kunne være et nyttigt redskab for Herren, hvis jeg gjorde det samme (2. Timotheus 2:21). Hvis jeg havde sat min lid til Kristus for at blive frelst, burde jeg så ikke også stole på ham, at han ville give mig sejr over enhver synd, og frigørelse fra enhver bekymring? De fortalte mig, at Jesus ville hvile i ethvert hjerte, som var overgivet til ham. De tilskyndede mig til at tage dette gigantiske skridt i mit åndelige liv, og det er jeg dem evigt taknemmelig for.

Jeg kæmpede meget til at begynde med. Der var ting i mit hjerte og i mit liv, som ikke var i orden, og jeg var ikke villig til at opgive dem. Men endelig kom jeg til det punkt, hvor jeg bekendte overfor Gud, ”Herre, jeg er villig til at blive gjort villig. Gør brug af mig i sådan grad, at du får mest ud af mig for din herligheds skyld.”

Jeg blev ved med at sige til mig selv, ”Jeg er hans,” indtil jeg begyndte at opleve den fred og glæde, som jeg havde længtes efter. Han formede min vilje, og gjorde det lettere at gøre de ting, jeg tidligere havde troet var umulige. Han kvægede min sjæl, og ledte mig af rette stier for sit navns skyld (Salme 23:3).

Denne oplevelse lærte mig nogle af elementerne ved et rigere kristenliv, som jeg gerne vil dele med dig.

Overgiv dig selv til Gud

Dette må være en bevidst overgivelseshandling. En kvinde var virkeligt bekymret over nogle ting, hun selv ønskede at have kontrol over. Hun blev bedt om at skrive sit navn på et blankt stykke papir, og derefter sige til Gud, at han kunne udfylde papiret som han ville. Det gjorde hun, og oplevede snart fred, da hun overgav kontrollen over sit liv i Guds hænder. Hvis du har det svært, så bed Gud om at give dig evnen til at gøre dette. Du vil aldrig blive lykkelig, før du lader Gud bestemme i dit liv.

Regn med, at Kristus overholder sin del af aftalen

Åben døren, så vil han gå ind (Åbenbaringen 3:20), og han vil komme med fred og glæde til dit liv. Når leret overgiver sig i pottemagerens hænder (Esajas 64:8), og eleven følger læreren (Salme 25:4-5) vil der ske et gennembrud. Overgiv dig selv helt til Kristi formende pottemagerhænder, og du vil blive brugt på et helt andet niveau.

Bekend dine synder med det samme

Hvis du tillader syre i at blive på din hud i længere tid, så vil det forårsage alvorlige brandsår. Hvis du tillader ikke-bekendt synd i at blive i dit hjerte, så vil æde al din fred og glæde op. Lad ikke være med at bekende det. Lige så snart du synder, så råb til Jesus, ”Herre Jesus, du så hvad jeg lige gjorde. Tak fordi du allerede har båret skylden for min synd på korset, og har lidt for den, så jeg ikke skulle opleve fordømmelse. Hjælp mig lige nu med at rense mine tanker og veje, så jeg ikke falder i denne synd igen”. Herren ønsker at rense os ”i badet i vand ved ordet” (Efeserne 5:26). Det er vores eget ansvar at bruge denne mulighed dagligt.

Bring dine fristelser og bekymringer frem for Kristus

Når du oplever at fristelsen lurer lige om hjørnet, lige som en kanin er bevidst om, at høgen befinder sig lige i området, så løb straks til Kristus for at blive beskyttet. Han vil ikke svigte dig. Han er både din frelses klippe, og dit sikre tilflugtssted (Ordsprogenens Bog 30:26). Når synd, frygt eller bekymring truer dig, løb så til Jesus, og råb ”Herre, hjælp mig!” til ham, og han vil hjælpe dig.

Hold dig tæt til Kristus

Undgå den ånd, som finder fejl hos andre, kritiserer dem, er ubarmhjertig, og enhver anden ting som ikke stemmer overens med Kristi kærlighed. Gå til de steder, hvor hans børn befinder sig, og du vil finde ham dér (Matthæus 18:20). Start din dag med at lytte til ham, ved at læse i bibelen, og tale med ham i bøn. Tal med ham igennem hele din dag. Når dagen så er omme, kan du fortælle ham om alt hvad der er sket, og søge hans hjælp til den næste dag.

Når der er nederlag i dit liv (og det vil der være), så finde ud af, hvad årsagen til nederlaget er så hurtigt så muligt, og bekend det. Se hen til Herren for at finde genoprettelsen af den fred og glæde, som kun kan findes i ham. Vi er fårene, og han er hyrden. Lad ham bære os tilbage, når ulykken er nær, bespise os, lede os og trøste os (Lukas 15:4-7; Johannes 10:1-4; Salme 23). Hvis du er et rent kar, så kan du forvente at blive brugt af Herren. Når en person har et ret forhold til Gud, så virker Helligånden igennem ham.

Vores gode hyrde giver grønne enge og sikre kildevæld til dem, som overgiver sig til ham. Stol på ham, og søg at leve efter hans Ord.

F. B. Meyer, revideret udgave