Select your language
Afrikaans
Arabic
Basque
Bulgarian
Catalan
Chichewa
Chinese
Croatian
Czech
Danish
Dutch
English
Farsi
Fijian
Filipino
French
German
Greek
Hebrew
Italian
Japanese
Kinyarwanda
Kisongie
Korean
Lingala
Malagasy
Norwegian
Nuer (Sudan/South-Sudan)
Oromo
Polish
Portuguese
Romanian
Russian
Slovak
Somali
Spanish
Swahili
Swedish
Tshiluba (DR Congo)
Turkish
Welsh

Hvad kristenlivet bør bestå af

Hvad du bør vide:

Hvis du har modtaget Jesus Kristus som din personlige frelser, kan du være sikker på følgende ting:

Du er et Guds barn . ”Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn” (Johannes 1:12).

Du er blevet tilgivet og retfærdiggjort . ”Han tilgav os vore overtrædelser” (Kolossenserne 2:13); ”ufortjent gøres de retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus” (Romerne 3.24).

Du har fået et nyt liv fra Gud . ”Altså: Er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi, se, noget nyt er blevet til!” (2. Korinther 5:17).

Du er for frelst for evigt . ”Den, der hører mit ord og tror ham, som har sendt mig, har evigt liv og kommer ikke for dommen, men er gået over fra døden til livet” (Johannes 5:24).

Helligånden bor i dig . ”i ham blev også i, da I kom til tro, beseglet med forjættelsens hellige ånd, som er pantet på vor arv” (Efeserne 1:13-14).

Du har fred med Gud . ”Da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus” (Romerne 5:1).

Disse ting slår fast, hvordan din evige stilling er hos Gud. Men din nuværende, åndelige tilstand afhænger til ethvert tidspunkt af, hvordan du vælger at adlyde Guds Ord i praksis.

Hvad må du gøre?

Nedenfor nævnes en række ting, som du kan gøre for at behage Gud, og vokse åndeligt set.

Bekend åbent din tro på Kristus for andre mennesker . ”For hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, skal du frelses” (Romerne 10:9).

Bliv døbt . ”Gå derfor hen og gør alle folkeslag til mine disciple, idet i døber dem i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn” (Matthæus 28:19). Den nye troende bør reagere ligesom den etiopiske hofmand gjorde, da han hørte evangeliet: ”hvad hindrer mig i at blive døbt?” (ApG 8:36).

Overgiv dit liv til Gud . ”Adlyd mig, så vil jeg være jeres Gud, og I skal være mit folk. I skal følge den vej, jeg befaler jer, for at det må gå jer godt” (Jeremias 7:23). Forpligt dig på dette: Ved Guds nåde vil jeg gøre enhver ting, og gå ethvert sted hen, som Herren ønsker.

Læs dagligt i bibelen . Du har behov for dette, så du kan –

•  Vokse: ”Som nyfødte børn (bør i) hige efter ordets rene mælk, for at I ved den kan vokse op” (1. Peter 2:2)

•  Være beskyttet: ”Jeg gemmer dit ord i mit hjerte, for ikke at synde mod dig” (Salme 119:11).

•  Modtage vejledning: ”Dine ord er en lygte for min fod, et lys på min sti” (Salme 119:105).

Bed, pris og tilbed : Hav ikke hemmeligheder for Gud – men fortæl ham alting. Da du er et genløst barn, bør du ikke være bange for at bede om noget, der er efter hans vilje (1. Johannes 5:14-15). Men med dine ønsker bør følge både pris og taksigelse: ”Vær ikke bekymrede for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak” (Filipperne 4:6).

Kom sammen med andre kristne . Du bør ikke forsømme dette privilegium. Det er den eneste måde, at du kan ære Herrens sidste ønske på: ”gør dette til ihukommelse af mig!” (Lukas 22:19). Du bør mødes med andre kristne ofte og efter Skriften, fordi Jesus sagde, ”For hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, dér er jeg midt iblandt dem” (Matthæus 18:20).

Giv til Herren . Du kan aldrig betale Gud tilbage for det, han har gjort for dig. Ikke desto mindre værdsætter han de gaver du giver, i form af tid, talenter og ressourcer. Der er en velsignelse ved at give: ”den, der sår sparsomt, skal også høste sparsomt, og den, der sår rigeligt, skal også høste rigeligt” (2. Korinter 9:6-7).

Vær et vidne for andre . Forkynd det glade budskab om frelse ved måden du vandrer på, ved det du siger, ved at tale offentligt, igennem at dele litteratur ud, osv. ”I skal være mine vidner” (ApG 1:8).

Gør gode gerninger . Gør noget (efter hvad Ånden leder dig til) for ham, som har gjort så meget for dig, velvidende at du ikke bliver frelst af gerninger (Efeserne 2:8-9). Gud havde mere i tankerne for dig, end bare at frelse dig fra helvede: ”For hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i” (Efeserne 2:10).

Bekend straks dine synder . Skriften giver os et vidunderligt løfte: ”Hvis vi bekender vore synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vore synder og renser os for al uretfærdighed” (1. Johannes 1:9). Den giver os også en advarsel: ”Den, der vil skjule sine overtrædelser, går det ikke godt, men den, der bekender dem og holder op med dem, finder barmhjertighed” (Ordsprogenes Bog 28:13).

Vent på Herrens komme . Dit kristenliv vil være mere rigt, hvis du lever som om Herren kunne komme hvert øjeblik, det skulle være: ”Våg derfor, for i ved ikke, hvad dag jeres Herre kommer” (Matthæus 24:42). Du vil være mere rig på glæde, hvis du forventer hans komme, da ”vort salige håb skal opfyldes, og vor store Gud og frelser, Jesus Kristus, komme til syne i herlighed” (Titus 2:13).