Select your language
Afrikaans
Arabic
Basque
Bulgarian
Catalan
Chichewa
Chinese
Croatian
Czech
Danish
Dutch
English
Farsi
Fijian
Filipino
French
German
Greek
Hebrew
Italian
Japanese
Kinyarwanda
Kisongie
Korean
Lingala
Malagasy
Norwegian
Nuer (Sudan/South-Sudan)
Oromo
Polish
Portuguese
Romanian
Russian
Slovak
Somali
Spanish
Swahili
Swedish
Tshiluba (DR Congo)
Turkish
Welsh

Religion - giver ikke adgang til himlen

En mand blev på grund af et aktivt forretningsliv og en prominent plads i kirken, hvor han var et æret medlem og havde et embede, pludseligt syg og sengeliggende. Han havde nu tid til at tænke over livet. Imens han var ved godt helbred, og gjorde en religiøs indsats, havde han aldrig overvejet, hvordan det stod til med ham i Guds øjne, eller hvor han ville ende, når hans jordiske liv var ovre.

En eftermiddag ringede en ven til ham, og kom senere forbi, og i løbet af samtalen fortalte denne den syge købmand, ”jeg har stået ved dødsrigets porte mere end én gang, og jeg kan ikke beskrive den følelse af fred jeg oplevede, ved at vide, at jeg skulle møde Gud, bare ved at have stolet på Jesu dyrebare blod som min eneste adgang”.

Den syge mand løftede sig op ved albuen, og sagde, ”jeg har tænkt meget over det samme det sidste stykke tid. Jeg føler ikke, at jeg har været nidkær nok i min religion, til at se ind i fremtiden på samme måde som dig. Jeg ville give alt, hvad jeg ejede, hvis jeg kunne gøre det samme.”

”Religion er ikke en adgangsbillet til himlen,” svarede den kristne gæst. ”Religion har aldrig skænket nogen fred med Gud, eller adgang til hans nærhed. Det kan kun Jesu Kristi blod gøre.”

Den syge mand blev helt forvirret. Han var vant til at tænke, at religion var den bedste ting i hele verden, og at når folk talte om ”omvendelse,” ”frelse,” og ”renselse ved Jesu blod,” så gav de bare på deres egen, specielle måde udtryk for det samme som han kaldte for ”religion.” Hans ven så denne forvirring, og sagde, ”må jeg læse noget fra Bibelen op for dig?” hvilket han meget gerne måtte. Han læste så:

”Herren sagde til Moses og Aron i Egypten … Sig til hele Israels menighed … tag et lam eller et kid til hver husstand i fædrenehuset … og … slagt det … De skal tage noget af blodet og komme det på de to dørstolper og på overliggeren i de huse, hvor de spiser det … Samme nat vil jeg gå gennem Egypten, og jeg vil dræbe alle førstefødte i Egypten, både af mennesker og af kvæg, og iværksætte mine straffedomme over alle Egyptens guder. Jeg er Herren! Men blodet skal I have som mærke på husene, hvor I er. Når jeg ser blodet, går jeg forbi jer. Ingen ødelæggende plage skal ramme jer, når jeg slår egypterne” (2. Mosebog 12:1, 2, 6, 12, 13).

Han fortalte så kort om disse vers, ”Det var dette udgydte og stænkede blod, tillid til dette blod, og det alene, der gav tryghed til enhver i huset den aften. De var alle skærmet af blodet og trygge, men alle som var udenfor kom, uanset hvem de var, under dom.”

Den syge mand sad nu op, rakte sin hånd ud til sin gæst, og greb om hans hånd, ”det er alt sammen i blodet. Jeg ser nu, at min eneste adgang til frelse er gennem Kristi blod.”

Mange mennesker tror, at religion frelser. Mange tror, at deres egen retfærdighed og gode gerninger vil føre dem eller hjælpe dem til himlen, men Gud erklærer, at Jesu dyrebare blod (når synderen tror på det) er det eneste der skærmer mod den kommende dom.

”Og Jesu, hans søns, blod renser os for al synd” (1. Johannes 1:7).

”Der findes ingen tilgivelse sted, uden der udgydes blod” (Hebræerne 9:22).