Select your language
Afrikaans
Arabic
Basque
Bulgarian
Catalan
Chichewa
Chinese
Croatian
Czech
Danish
Dutch
English
Farsi
Fijian
Filipino
French
German
Greek
Hebrew
Italian
Japanese
Kinyarwanda
Kisongie
Korean
Lingala
Malagasy
Norwegian
Nuer (Sudan/South-Sudan)
Oromo
Polish
Portuguese
Romanian
Russian
Slovak
Somali
Spanish
Swahili
Swedish
Tshiluba (DR Congo)
Turkish
Welsh

Findes Gud virkelig?

Og hvordan kan vi lære ham at kende?

Vi kan lære visse kendsgerninger om Gud – såsom hans visdom og magt – at kende, ud fra hans skabning. Men den eneste måde, vi kan få et rigtigt billede af, hvem han er, er ved at tro på det, han sagde om sig selv. Vi kan aldrig få sand viden om Gud, hvis ikke han åbenbarer sig selv for os igennem sin ufejlbarlige kommunikation i bibelen, som er hans Ord.

Kun én Gud

Bibelen lærer os meget klart, at der kun findes én Gud. Der findes mange vers i det gamle og nye testamente, der slår dette fast. I et vers i det gamle testamente står der, ”Og du skal vide … det er Herren, der er Gud oppe i himlen og nede på jorden; der er ingen anden” (5. Mosebog 4:39).

I det nye testamente proklamerer Markus, ”Gud er én, og der er ikke nogen anden end ham” (Markus 12:32). Jakob siger ligeledes, ”Du tror, at Gud er én; det gør du ret ” (Jakob 2:19). Og Paulus skriver, ”For der er én Gud og én formidler mellem Gud og mennesker” (1. Timotheus 2:5).

Guds enhed

Det er helt tydeligt, at Guds enhed er anderledes end menneskets enhed med sig selv, da menneskets enhed sætter en begrænsning for det. Mennesket kan ikke befinde sig to steder på én gang, men det kan Gud. Skaberen Gud, som skabte naturlovene, er ikke underlagt fysikkens og matematikkens love.

Hvis Gud ønskede at være på sin trone i himlen og her på jorden på samme tid, var det så muligt for ham? Svaret er ja, selvfølgelig! Og det er præcist hvad han gjorde, da Kristus kom til verden. Gud var både i himlen og på jorden i personen Jesus Kristus – på samme tid.

Hvem er Jesus?

Det var ikke kristne, der valgte at kalde Jesus for Guds Søn. Det var Gud selv. Da Gabriel blev sendt til Maria, for at fortælle hende, at hun skulle føde Jesus, selvom hun var en jomfru, sagde han til hende: ”Han skal blive stor og kaldes den Højestes søn, og Gud Herren skal give ham hans fader Davids trone” (Lukas 1:32).

Og efter Jesus var blevet døbt, åbnede himlene sig over ham, og der lød en røst fra himlene som sagde: ”Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag!” (Matthæus 3:17). Dette, at Jesus var søn, fortæller naturligvis om et åndeligt forhold. Ingen ved deres fulde fem, ville tro at Gud havde haft en kone eller elskerinde. Det ville være blasfemisk!

Hvordan kan vi være sikre

Af alt dette kan vi se, at Jesus ikke bare var et menneske. Bibelen fortæller os, ”For i ham bor hele guddomsfylden i kød og blod” (Kolossenserne 2:9). Den siger også, at i ham ” blev (Gud) åbenbaret i kødet” (1. Timotheus 3:16). Jesus kom til jorden som et menneske for vores skyld.

Kære ven, kunne du tænke dig at kende Gud? Du kan kun lære ham at kende gennem bibelen, som er hans Ord, og gennem Jesus Kristus, hans søn.